Alternatif Menü
       Ana Sayfa
       Huder Forum
       Dergimiz
       Dokümanlar
       Site Üyeleri
       İnternet Bağlantıları
       Yargı Kararları
       Planlanan Faaliyetler
       Gerçekleşen Faaliyetler
       Sürekli Faaliyetler
       Ziyaretler
       Basın Açıklamaları
       Şube Yöneticilerimiz
       Tüzüğümüz
       İletişim ve Ulaşım
       Fotoğraf Galerisi
       Site İçi Arama
       Basında HUDER

En Hit 10 Döküman
 
1 Hukuk Devleti Olmaklığın Dayan 14885
2 Bosna Hersek Gezi Notları 11327
3 Yemen Gezi Notları 10619
4 Devre tatil sözleşmelerinde di 8544
5 Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Cumhu 7725
6 Başörtüsünün Hukuki Mahiyeti 6048
7 Mısır-Ürdün-Suriye Gezi Notlar 5892
8 Memurların Yargılanması 4907
9 Kamu İhale Yasası Üzerine Değe 4631
10 AİHM'e başvuru ve sonrası 4231
 

Son Eklenen 10 Döküman
 
1 Hukuk, Hukukçu ve Hukukta Refo 2707
2 Türk Demokrasisinin 56 Yılı ve 3452
3 Öyleyse Neden 2607
4 Sunuş 2578
5 Afet Kararnameleri 3060
6 Hukukçular İçin Muhtemel Mesle 2772
7 Havana Kuralları 2531
8 Borsa ve Bölgesel Borsalar 2903
9 Memurların Yargılanması 4907
10 Kamu İhale Yasası Üzerine Değe 4631
 

En Çok Okunan 10 Karar
 
1 Devre tatil sözleşmesinin ipta 10847
2 Devre tatil sözleşmesinin ipta 9641
3 İcra takiplerinde asgari vekal 7227
4 İdari para cezaları kesinleşme 6900
5 Tel. Hattı almadan ADSL kullan 5933
6 Eğitime Hazırlık Ödeneği (Kırt 5887
7 Telekom Sabit Ücret İptal Kara 5848
8 Geçmiş Kart Aidatına İade Kara 5842
9 Vergi davalarında nisbi ve üst 5303
10 Devre tatil sözleşmesinin ipta 4897
 

Son Eklenen 10 Karar
 
1 Telekomun uyguladığı sabit ücr 2864
2 Tel. Hattı almadan ADSL kullan 3055
3 Davayı kazanan İlam aslının al 3965
4 E-Posta Ile Sovme Sucu 3254
5 İdari para cezaları kesinleşme 6900
6 Adil yargılanma hakkı 3912
7 Tel. Hattı almadan ADSL kulla 3529
8 Evlilik nedeniyle iş akdinin f 4407
9 Başörtüsüne ilişkin iptal kara 2862
10 Geçmiş Kart Aidatına İade Kara 3993
 
 
Davayı Kazanan Taraftan Karar ve İlam Harcı Alınamaz


 
            

Hatırlanacağı gibi, mahkemeler Harçlar Kanunundaki hükümlere dayanarak karar ve ilam harcı tamamlanmadan karar asıllarını ilgilisine vermiyordu. Bu da davada haksız çıkan tarafın fiili olarak korunmasını sağlıyordu.

Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi, AİHM’in ÜLGER/TÜRKİYE davasındaki "... özet olarak gerekçeli kararın harç ödenmeden ilgilisine tebliğ edilmemesine yönelik işlemin Harçlar Kanunu 28/a maddesindeki bu düzenlemenin sonuç olarak kişilerin karara erişimini engellediği, karara erişimin kişilerin mahkemeye gitme hakkı çerçevesinde kaldığını, kararların uygulanmasının AİHS'nin 6.maddesi uyarınca yargılamanın tamamlayıcı bir parçası olduğunu, dolayısıyle belirtilen bu hususun AİHS'nin bu anlamda ihlal edildiği..." hükmüne dayanarak, kararda belirtilen harcı ödemeksizin kararın tebliğine karar verdi.

Bu kararın internet aracılığıyla hızla yayılması sonucunda pek çok avukat ve vatandaş, harcı ödenmediği için bekleyen ilamlarını tebliğe vermek için mahkemelerin kapısını çaldı. Ancak pek çoğu Harçlar Kanunu’nun 28. ve 32. maddesi gerekçe gösterilerek red cevabını aldı.

Bolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, karar ve ilam harcının davayı kazanan taraftan istenmesine yol açan 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 28. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 32. maddesindeki ilgili hükmün Anayasa’ya aykırı olduğu düşüncesiyle, Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Mahkemenin başvurusunu 14.01.2010 tarihinde ele alan Anayasa Mahkemesi, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun; 28. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki “Karar ve İlâm Harcı ödenmedikçe ilgiliye ilâm verilmez.” biçimindeki ikinci cümlesini iptal etti. Aynı başvuru üzerine 32. maddenin “Yargı işlemlerinden alınacak harclar ödenmedikçe mütaakıp işlemler yapılmaz.” biçimindeki birinci cümlesinin iptali istemini reddetti.

Anayasa Mahkemesi kararı, davayı kazanan tarafa kararda belirtilen harcı ödemeden karar aslını alma hakkını tanımasına karşın; kesinleşmeden işleme konulamayan kararlar bakımından sorunları giderecek gibi görünmüyor. Zira kesinleşmeden işleme konulamayan ilamların kesinleştirilmesinin ilk adımı temyiz ve itiraz sürecinin başlatılması, yani kararın taraflara tebliğ edilmesi. Kesinleşmeden işleme konulamayan kararlar bakımından Anayasa Mahkemesi'nin kararı, mahkemelerin Anayasa Mahkemesince iptal edilmeyen "Yargı işlemlerinden alınacak harclar ödenmedikçe mütaakıp işlemler yapılmaz.” hükmüne dayanarak kararların tebliğe çıkartılması için harcın tamamlanması gerektiği şeklinde yorumlanabilir. Bu da dava kazananı mağdur eden uygulamanın kısmen de olsa devam edeceği anlamına gelir.


HUDER.ORG EDİTÖRÜ

----------------------------------

Kısa Karar Şöyledir.


Bolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
2.7.1964 günlü, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun;
1- 28. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin “Karar ve İlâm Harcı ödenmedikçe ilgiliye ilâm verilmez.” biçimindeki ikinci tümcesinin,
2- 32. maddesinin “Yargı işlemlerinden alınacak harclar ödenmedikçe mütaakıp işlemler yapılmaz.” biçimindeki birinci tümcesinin, iptallerine karar verilmesi istemi.

ESAS
2.7.1964 günlü, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun;
1- 28. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin “Karar ve İlâm Harcı ödenmedikçe ilgiliye ilâm verilmez.” biçimindeki ikinci tümcesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
2- 32. maddesinin “Yargı işlemlerinden alınacak harclar ödenmedikçe mütaakıp işlemler yapılmaz.” biçimindeki birinci tümcesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE,
OYBİRLİĞİYLE,

 

   
Üye Girişi

Şifre:

 


Haftanın Karikatürü


Anket

CUMHURBAŞKANI KİM OLSUN ?

Toplam Oy : 59

 

2007-20010 © Huder.org