Alternatif Menü
       Ana Sayfa
       Huder Forum
       Dergimiz
       Dokümanlar
       Site Üyeleri
       İnternet Bağlantıları
       Yargı Kararları
       Planlanan Faaliyetler
       Gerçekleşen Faaliyetler
       Sürekli Faaliyetler
       Ziyaretler
       Basın Açıklamaları
       Şube Yöneticilerimiz
       Tüzüğümüz
       İletişim ve Ulaşım
       Fotoğraf Galerisi
       Site İçi Arama
       Basında HUDER

En Hit 10 Döküman
 
1 Hukuk Devleti Olmaklığın Dayan 17957
2 Yemen Gezi Notları 16105
3 Bosna Hersek Gezi Notları 15998
4 Devre tatil sözleşmelerinde di 14933
5 Kamu İhale Yasası Üzerine Değe 13806
6 Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Cumhu 12499
7 Başörtüsünün Hukuki Mahiyeti 11308
8 Mısır-Ürdün-Suriye Gezi Notlar 9517
9 Memurların Yargılanması 8832
10 AİHM'e başvuru ve sonrası 7234
 

Son Eklenen 10 Döküman
 
1 Hukuk, Hukukçu ve Hukukta Refo 5690
2 Türk Demokrasisinin 56 Yılı ve 6589
3 Öyleyse Neden 6529
4 Sunuş 5555
5 Afet Kararnameleri 5976
6 Hukukçular İçin Muhtemel Mesle 5872
7 Havana Kuralları 5462
8 Borsa ve Bölgesel Borsalar 6069
9 Memurların Yargılanması 8832
10 Kamu İhale Yasası Üzerine Değe 13806
 

En Çok Okunan 10 Karar
 
1 Devre tatil sözleşmesinin ipta 17258
2 Devre tatil sözleşmesinin ipta 13048
3 İdari para cezaları kesinleşme 11445
4 İcra takiplerinde asgari vekal 10618
5 Vergi davalarında nisbi ve üst 8343
6 Geçmiş Kart Aidatına İade Kara 8285
7 Eğitime Hazırlık Ödeneği (Kırt 8116
8 Telekom Sabit Ücret İptal Kara 7997
9 Tel. Hattı almadan ADSL kullan 7799
10 Devre tatil sözleşmesinin ipta 7656
 

Son Eklenen 10 Karar
 
1 Telekomun uyguladığı sabit ücr 4719
2 Tel. Hattı almadan ADSL kullan 5872
3 Davayı kazanan İlam aslının al 6239
4 E-Posta Ile Sovme Sucu 5566
5 İdari para cezaları kesinleşme 11445
6 Adil yargılanma hakkı 6533
7 Tel. Hattı almadan ADSL kulla 6177
8 Evlilik nedeniyle iş akdinin f 6811
9 Başörtüsüne ilişkin iptal kara 5237
10 Geçmiş Kart Aidatına İade Kara 6912
 
 
Davayı Kazanan Taraftan Karar ve İlam Harcı Alınamaz


 
            

Hatırlanacağı gibi, mahkemeler Harçlar Kanunundaki hükümlere dayanarak karar ve ilam harcı tamamlanmadan karar asıllarını ilgilisine vermiyordu. Bu da davada haksız çıkan tarafın fiili olarak korunmasını sağlıyordu.

Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi, AİHM’in ÜLGER/TÜRKİYE davasındaki "... özet olarak gerekçeli kararın harç ödenmeden ilgilisine tebliğ edilmemesine yönelik işlemin Harçlar Kanunu 28/a maddesindeki bu düzenlemenin sonuç olarak kişilerin karara erişimini engellediği, karara erişimin kişilerin mahkemeye gitme hakkı çerçevesinde kaldığını, kararların uygulanmasının AİHS'nin 6.maddesi uyarınca yargılamanın tamamlayıcı bir parçası olduğunu, dolayısıyle belirtilen bu hususun AİHS'nin bu anlamda ihlal edildiği..." hükmüne dayanarak, kararda belirtilen harcı ödemeksizin kararın tebliğine karar verdi.

Bu kararın internet aracılığıyla hızla yayılması sonucunda pek çok avukat ve vatandaş, harcı ödenmediği için bekleyen ilamlarını tebliğe vermek için mahkemelerin kapısını çaldı. Ancak pek çoğu Harçlar Kanunu’nun 28. ve 32. maddesi gerekçe gösterilerek red cevabını aldı.

Bolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, karar ve ilam harcının davayı kazanan taraftan istenmesine yol açan 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 28. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 32. maddesindeki ilgili hükmün Anayasa’ya aykırı olduğu düşüncesiyle, Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Mahkemenin başvurusunu 14.01.2010 tarihinde ele alan Anayasa Mahkemesi, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun; 28. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki “Karar ve İlâm Harcı ödenmedikçe ilgiliye ilâm verilmez.” biçimindeki ikinci cümlesini iptal etti. Aynı başvuru üzerine 32. maddenin “Yargı işlemlerinden alınacak harclar ödenmedikçe mütaakıp işlemler yapılmaz.” biçimindeki birinci cümlesinin iptali istemini reddetti.

Anayasa Mahkemesi kararı, davayı kazanan tarafa kararda belirtilen harcı ödemeden karar aslını alma hakkını tanımasına karşın; kesinleşmeden işleme konulamayan kararlar bakımından sorunları giderecek gibi görünmüyor. Zira kesinleşmeden işleme konulamayan ilamların kesinleştirilmesinin ilk adımı temyiz ve itiraz sürecinin başlatılması, yani kararın taraflara tebliğ edilmesi. Kesinleşmeden işleme konulamayan kararlar bakımından Anayasa Mahkemesi'nin kararı, mahkemelerin Anayasa Mahkemesince iptal edilmeyen "Yargı işlemlerinden alınacak harclar ödenmedikçe mütaakıp işlemler yapılmaz.” hükmüne dayanarak kararların tebliğe çıkartılması için harcın tamamlanması gerektiği şeklinde yorumlanabilir. Bu da dava kazananı mağdur eden uygulamanın kısmen de olsa devam edeceği anlamına gelir.


HUDER.ORG EDİTÖRÜ

----------------------------------

Kısa Karar Şöyledir.


Bolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
2.7.1964 günlü, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun;
1- 28. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin “Karar ve İlâm Harcı ödenmedikçe ilgiliye ilâm verilmez.” biçimindeki ikinci tümcesinin,
2- 32. maddesinin “Yargı işlemlerinden alınacak harclar ödenmedikçe mütaakıp işlemler yapılmaz.” biçimindeki birinci tümcesinin, iptallerine karar verilmesi istemi.

ESAS
2.7.1964 günlü, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun;
1- 28. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin “Karar ve İlâm Harcı ödenmedikçe ilgiliye ilâm verilmez.” biçimindeki ikinci tümcesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
2- 32. maddesinin “Yargı işlemlerinden alınacak harclar ödenmedikçe mütaakıp işlemler yapılmaz.” biçimindeki birinci tümcesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE,
OYBİRLİĞİYLE,

 

   
Üye Girişi

Şifre:

 


Haftanın Karikatürü


Anket

CUMHURBAŞKANI KİM OLSUN ?

Toplam Oy : 487

 

2007-20010 © Huder.org