Alternatif Menü
       Ana Sayfa
       Huder Forum
       Dergimiz
       Dokümanlar
       Site Üyeleri
       İnternet Bağlantıları
       Yargı Kararları
       Planlanan Faaliyetler
       Gerçekleşen Faaliyetler
       Sürekli Faaliyetler
       Ziyaretler
       Basın Açıklamaları
       Şube Yöneticilerimiz
       Tüzüğümüz
       İletişim ve Ulaşım
       Fotoğraf Galerisi
       Site İçi Arama
       Basında HUDER

En Hit 10 Döküman
 
1 Hukuk Devleti Olmaklığın Dayan 18156
2 Yemen Gezi Notları 16360
3 Bosna Hersek Gezi Notları 16287
4 Devre tatil sözleşmelerinde di 15155
5 Kamu İhale Yasası Üzerine Değe 14453
6 Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Cumhu 12756
7 Başörtüsünün Hukuki Mahiyeti 11538
8 Mısır-Ürdün-Suriye Gezi Notlar 9745
9 Memurların Yargılanması 9076
10 AİHM'e başvuru ve sonrası 7364
 

Son Eklenen 10 Döküman
 
1 Hukuk, Hukukçu ve Hukukta Refo 5849
2 Türk Demokrasisinin 56 Yılı ve 6755
3 Öyleyse Neden 6678
4 Sunuş 5710
5 Afet Kararnameleri 6088
6 Hukukçular İçin Muhtemel Mesle 6018
7 Havana Kuralları 5608
8 Borsa ve Bölgesel Borsalar 6225
9 Memurların Yargılanması 9076
10 Kamu İhale Yasası Üzerine Değe 14453
 

En Çok Okunan 10 Karar
 
1 Devre tatil sözleşmesinin ipta 17446
2 Devre tatil sözleşmesinin ipta 13265
3 İdari para cezaları kesinleşme 11777
4 İcra takiplerinde asgari vekal 10821
5 Vergi davalarında nisbi ve üst 8611
6 Geçmiş Kart Aidatına İade Kara 8462
7 Eğitime Hazırlık Ödeneği (Kırt 8284
8 Telekom Sabit Ücret İptal Kara 8186
9 Tel. Hattı almadan ADSL kullan 7907
10 Devre tatil sözleşmesinin ipta 7826
 

Son Eklenen 10 Karar
 
1 Telekomun uyguladığı sabit ücr 4833
2 Tel. Hattı almadan ADSL kullan 6062
3 Davayı kazanan İlam aslının al 6353
4 E-Posta Ile Sovme Sucu 5717
5 İdari para cezaları kesinleşme 11777
6 Adil yargılanma hakkı 6740
7 Tel. Hattı almadan ADSL kulla 6320
8 Evlilik nedeniyle iş akdinin f 6976
9 Başörtüsüne ilişkin iptal kara 5374
10 Geçmiş Kart Aidatına İade Kara 7036
 
 
Trafik kazazedesinin hakları ve garanti fonu


 
            

Trafik Kazazedesinin Hakları
"Fon kendini gizliyor"

Trafik kazazedelerin hakları ilgili yeni bir değerlendirme
"Trafik kazazedelerin haklarını kullanmamaları için fon 22 yıldır elinden geleni yapmış hala da
gereğini yapmıyor. Yüzlerce trilyonu biriken fonu ödemeleri sembolik rakamlarda.”
"1985 yılında çıkarılan 2918 sayılı Karayolları Trafik Yasasının 108.
maddesi ile zorunlu mali sorumluluk sigortasına tabi olan araçların sebep
olacakları zararların karşılanması amacıyla geliri trafik sigorta poliçe
bedellerinden karşılanmak suretiyle Karayolu Trafik Garanti Sigortası
Hesabı oluşturulduğunu, Bu fonun Hazine Müsteşarlığı bünyesindeki Sigortacılık Genel Müdürlüğüne
bağlı Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği bünyesinde yer
aldığını, Zorunlu Trafik Sigorta poliçelerinin yüzde 2'si tutarındaki miktarın
Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı'na aktarıldığını "Trafik Kazazedesinin Hakları" raporu ile
kamuoyuna açıklanmıştı.
Raporun açıklandığı tarihe kadar geçen 19 yılda fon yönetiminin
kendini toplumdan gizlemesi nedeniyle yalnızca 7 kazazede bu haktan
yararlanabilmişti. 19 yıllık süreç ve rapor hazırlama sürecindeki
tespitlerimize göre fon mevzuatı adeta kimse kullanmasında diye
zorlaştırdığı tespit edilmişti. Raporumuz sonrasında Sağlık Bakanlığı,
Hazine Müsteşarlığı ve fon yönetimi ile yapılan görüşmeler sonrasında yeni
yönetmeliğin hazırlanarak 07.08.2004 tarih ve 25546 sayılı Resmi Gazete'de
yayınlanması sağlanmış. Öte yandan Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel
Müdürlüğü'nün 25.08.2004 tarih 14456 sayılı Trafik Kazazedesinin Tedavi
Giderleri Konulu ve 2004/111 sayılı Genelgesi yayınlanması sağlanmıştı.
19 yılda sadece 7 kazazedenin yararlandığı fondan rapor yayınladığından bu yana geçen 3 yıllık sürede 2620 kazazedenin fondan yararlandığı tespit edilmiştir. Trilyonlarca liranın biriktiği fon hala
adete tüketiciden gizlenmektedir. Her gün yüzlerce kazanın olduğu yılda on
binlerce mağdurun olduğu ülkemizde, toplumun kendi kaynağının bürokratik
zihniyet yüzünden kullandırılmaması anayasal ve yasal bir suçtur.
Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 2. ve 11. maddesine göre üniversitelere
bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve
kuruluşlarınca trafik kazazedesi tedavisi için yapılacak tedavi giderlerine ilişkin
giderler hastane yönetimlerince trafik kazazedesinden değil Sağlık İl
Müdürlüğü'nden talep etmesi gerekmektedir. Resmi ve özel sağlık kurum ve
kuruluşlarınca düzenlenen tutanak ve belgelerin kaza tespit tutanağını
tamamlayıcı belge olarak değerlendirilerek direk talep edilmesi yeterli
olacaktır.
Öte yandan bu konuda zaman aşımı 10 yıldır. 10 yıl içinde trafik kazazı
yaşamış hastane tedavi giderlerini sakatlanma ve ölüm giderleri herhangi
bir sosyal güvenlik kurumunca karşılanmamış olması nedeniyle ya da sosyal
güvencesi olmadığı için kendisi ödeyen trafik kazazedesi tüketiciler Sağlık
Müdürlüklerine veya fon yönetimine müracaat ederek talep edebilirler.
" Fon adresi : http://www.ktgsh.org

KARAYOLU TRAFİK GARANTİ SİGORTASI HESABI ŞUBAT-2007 KÜMÜLATİF VERİLERİ
GARANTİ SİGORTA HESABINDAN 28 ŞUBAT 2007 İTİBARİYLE YAPILAN ÖDEMELER VE
YILLARA GÖRE DAĞILIMLARI
K.T.K. 2918 / c MADDESİ GEREĞİ YAPILAN TAZMİNAT ÖDEMELERİ (YTL)
MADDİ TEDAVİ ÖLÜM ve DEFİN MALULİYET TOPLAM
K.T.K2918 / a-b-d MADDELERİ GEREĞİ YAPILAN TAZMİNAT ÖDEMELERİ (YTL )
MADDİ TEDAVİ ÖLÜM ve DEFİN MALULİYET
TOPLAM YAPILAN TAZMİNAT ÖDEMELERİ (YTL)
MADDİ TEDAVİ ÖLÜM ve DEFİN MALULİYET

http://www.ktgsh.org/> Karayolu Trafik Garanti Sigortası Yönetmeliği'ne göre:

Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı hangi hasarları öder? Garanti
Sigortası Hesabı'ndan yalnızca tedavi giderleri, malüliyet ve ölüm halinde
doğan zararlar gibi bedeni zararları öder.

Plakasını alamadığım bir araç, park halindeki aracıma çarparak kaçmıştır.
Garanti Sigortası Hesabı, aracımda meydana gelen hasarı öder mi? Karayolu
Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliği'nin 14/a maddesi uyarınca
Garanti Sigortası Hesabı, motorlu araçlarda meydana gelen hasarlardan
sorumlu değildir.

Çalıntı bir aracın kusurlu olarak sebep olduğu bir kazada yaralanma ve ölüm
durumlarında Garanti Sigortası Hesabı'na başvurulabilir mi? Evet
başvurulabilir. KTK'nun 108. maddesi uyarınca; çalınmış veya gasp edilmiş
araçların neden olduğu bedeni zararlar, KTK'nun 107 maddesi uyarınca
işletenin sorumlu olmadığı durumlarda Garanti Sigortası Hesabı'ndan talep
edilebilmektedir.

Garanti Sigortası Hesabı'ndan hangi durumlarda tazminat talep edilebilir?
KTK'nun 108. ve Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliği'nin 8.
maddelerinde Garanti Sigortası Hesabı'ndan hangi durumlarda tazminat talep
edilebileceği belirtilmiştir.

Bu durumlar şunlardır:
- Tespit edilemeyen aracın sebep olduğu zararlar,
- Poliçesiz aracın verdiği zararlar,
- Fark zeyilnamesi bulunmayan araçların verdiği zararlar
- Çalınmış veya gasp edilmiş araçların verdiği zararlar (İşletenin sorumlu
olmaması şartıyla),
- İflas etmiş veya mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün
branşlarda ruhsatları iptal edilmiş sigorta şirketlerinin, trafik sigortası
nedeniyle ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararlar, Zorunlu Mali
Mesuliyet (Trafik) Sigortası kapsamında Garanti Sigortası Hesabı'ndan talep
edilebilir.

Garanti Sigortası Hesabı'dan talep edilebilecek tazminat tutarı ne
kadardır?
Garanti Sigortası Hesabı'nın sorumluluğu, kaza tarihinde Hazine
Müsteşarlığı'nın belirlediği Zorunlu Mali Mesuliyet (Trafik) Sigortası
teminat limitleri ile sınırlıdır. Bu teminat limiti her durumda
ödenmemektedir. Öncelikle hak sahiplerinin talep edebileceği tazminat
miktarı, tarafların kusurları da dikkate alınarak tespit edilmektedir.
Tespit edilen bu tazminat, teminat limitleri kapsamında kalmak kaydıyla
ödenmektedir.

Bu an itibari ile iflas eden ve bütün branşlarda ruhsatları iptal edilen
sigorta şirketleri hangileridir?
İflas eden sigorta şirketleri;
- Emek Sigorta A.Ş.
- Akdeniz Sigorta A.Ş.
- Üniversal Sigorta A.Ş.

Bütün branşlarda ruhsatları iptal edilen sigorta şirketleri;
- G.I.C. Dünya (Bayındır)Sigorta A.Ş.
- EGS Sigorta A.Ş.
- Kapital Sigorta A.Ş.

İflas eden ve bütün branşlarda ruhsatları iptal edilen sigorta şirketleri
ile ilgili olarak nasıl başvuru yapabilirim? İflas eden sigorta şirketlerle
ilgili olarak Garanti Sigortası Hesabı'na bütün branşlarda ruhsatları iptal
edilmiş sigorta şirketleri ile ilgili olarak bu sigorta şirketine yazılı
olarak başvurmak gerekmektedir. İkinci durumda ilgili şirket tarafından
hasar dosyası tanzim edilerek Garanti Sigortası Hesabı'na gönderilmektedir.

Ödemeler nasıl yapılmaktadır? Kanun ve Yönetmelik gereği Garanti Sigortası
Hesabı tarafından talep edilen belgeler tamamlandıktan sonra hak sahibine,
banka aracılığıyla ödeme yapılmaktadır.

Garanti Sigortası Hesabı'nın ödediği tazminat nedeniyle rücu hakkı var
mıdır? Garanti Sigortası Hesabı, ödediği tazminatın tahsili amacıyla
KTK'nun 108. ve Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliği'nin 16.maddesi
uyarınca zarar veren aracın işletenine, sürücüsüne, sigortacısına veya
sigortacının iflas masasına rücu etmektedir.

Garanti Sigortası Hesabı'na ne kadar sürede başvurmak gerekmektedir? Hak
sahiplerinin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren
iki yıl ve her halükarda 10 yıl içinde bizzat yazılı olarak veya taahütlü
mektupla Garanti Sigortası'na başvurmaları gerekmektedir.

Sürücüsü bulunduğum araçla, kendi kusurumla kaza yaptım. Trafik poliçem
bulunmamaktadır. Zararımı Garanti Sigortası Hesabı'ndan talep edebilir
miyim? KTK ve Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliği'nin 14/b
maddesi uyarınca kazaya neden olan aracın işleten ve sürücüsü tarafından
ileri sürülecek zararlar. Hesaptan karşılanmaz.
DETAY-http://www.ktgsh.org/index.html

 

Bu haberle ilişkili diğer haberler
 
1 Rekabet Kurulu'ndan müjdeli karar: ADSL'de sabit hat zorunluluğu kaldırılmalı  
2 Türk Telekom'un sabit ücret açıklaması  
3 Telefonsuz ADSL dönemi  
4 Kartla alınan bozuk çıkarsa banka da 'ayıp'tan sorumlu  
5 TBB'den kart aidatında şok yorum  
6 TELEKOM'un uyguladığı sabit ücret hukuka aykırı  
7 ADSL hizmetinden yararlanmak için sabit telefon abonesi olmak zorunlu değil  
8 Sabit ücrette tüketici aleyhine karar  
9 Kredi Kartı Üyelik Ücretlerine Yargıtay Freni  
10 Geçmiş Kart Aidatlarına İade Kararı  
11 Telekom sabit ücretinin haksızlığına ilişkin Tüketiciler Birliği'nin basın açıklaması  
12 Telekom Sabit Ücretin iptali için açıklama ve dilekçe örneği  
13 Turk Telekom'un uyguladığı sabit ücret hukuka aykırı  
14 Sabit Ücretin (TELEKOM) iptali için dilekçe örneği  
15 Yaz Fırtınası ADSL kampanyası ve Örnek itiraz dilekçesi  
16 Trafik kazazedesinin hakları ve garanti fonu  
17 Tüketicinin kredi kartı zaferi  
 
    

   
Üye Girişi

Şifre:

 


Haftanın Karikatürü


Anket

CUMHURBAŞKANI KİM OLSUN ?

Toplam Oy : 496

 

2007-20010 © Huder.org