Alternatif Menü
       Ana Sayfa
       Huder Forum
       Dergimiz
       Dokümanlar
       Site Üyeleri
       İnternet Bağlantıları
       Yargı Kararları
       Planlanan Faaliyetler
       Gerçekleşen Faaliyetler
       Sürekli Faaliyetler
       Ziyaretler
       Basın Açıklamaları
       Şube Yöneticilerimiz
       Tüzüğümüz
       İletişim ve Ulaşım
       Fotoğraf Galerisi
       Site İçi Arama
       Basında HUDER

En Hit 10 Döküman
 
1 Hukuk Devleti Olmaklığın Dayan 18108
2 Yemen Gezi Notları 16292
3 Bosna Hersek Gezi Notları 16252
4 Devre tatil sözleşmelerinde di 15109
5 Kamu İhale Yasası Üzerine Değe 14324
6 Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Cumhu 12710
7 Başörtüsünün Hukuki Mahiyeti 11510
8 Mısır-Ürdün-Suriye Gezi Notlar 9711
9 Memurların Yargılanması 9026
10 AİHM'e başvuru ve sonrası 7340
 

Son Eklenen 10 Döküman
 
1 Hukuk, Hukukçu ve Hukukta Refo 5822
2 Türk Demokrasisinin 56 Yılı ve 6724
3 Öyleyse Neden 6657
4 Sunuş 5678
5 Afet Kararnameleri 6069
6 Hukukçular İçin Muhtemel Mesle 5995
7 Havana Kuralları 5590
8 Borsa ve Bölgesel Borsalar 6199
9 Memurların Yargılanması 9026
10 Kamu İhale Yasası Üzerine Değe 14324
 

En Çok Okunan 10 Karar
 
1 Devre tatil sözleşmesinin ipta 17404
2 Devre tatil sözleşmesinin ipta 13214
3 İdari para cezaları kesinleşme 11709
4 İcra takiplerinde asgari vekal 10775
5 Vergi davalarında nisbi ve üst 8554
6 Geçmiş Kart Aidatına İade Kara 8435
7 Eğitime Hazırlık Ödeneği (Kırt 8246
8 Telekom Sabit Ücret İptal Kara 8140
9 Tel. Hattı almadan ADSL kullan 7884
10 Devre tatil sözleşmesinin ipta 7772
 

Son Eklenen 10 Karar
 
1 Telekomun uyguladığı sabit ücr 4820
2 Tel. Hattı almadan ADSL kullan 6015
3 Davayı kazanan İlam aslının al 6327
4 E-Posta Ile Sovme Sucu 5676
5 İdari para cezaları kesinleşme 11709
6 Adil yargılanma hakkı 6715
7 Tel. Hattı almadan ADSL kulla 6299
8 Evlilik nedeniyle iş akdinin f 6954
9 Başörtüsüne ilişkin iptal kara 5353
10 Geçmiş Kart Aidatına İade Kara 7015
 
 
Yargıtay 13.HD.2007/15957 E. ve 2008 / 5726 K.
  

Kredi Kartı Yıllık Kart Bedelinin İptali
 

 

 

Yargıtay 13. Hukuk Dairesinden:

Esas No : 2007/15957
Karar No: 2008/5726

Mahkemesi: İzmir 1. Tüketici Mahkemesi

Tarihi: 7/6/2007
Davacı : T. Garanti Bankası A.Ş. vekili avukat Nilgün Şeker

Davalı : Zekiye Özen İnci vekili avukat Ünal Uslu

Taraflar arasındaki Hakem Kurulu kararına itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı kredi kartı sahibinin müracaatı ile Tüketici Hakem Heyetince yıllık kart kullanım ücretinin alınması işleminin iptali ile tüketici davalıya iadesine karar verildiğini, kararın kredi kartı sözleşmesine aykırı olduğunu ileri sürerek, 12/3/2007 tarihli hakem heyeti kararının iptaline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın reddine kesin olarak karar verilmiş; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 10/12/2007 tarih ve 2007/250925 sayılı tebliğnamesi ile HUMK. 427/6 maddesi uyarınca hükmün kanun yararına bozulmasını istemiştir.

Mahkemece davanın reddine karar verildikten sonra, davanın mahiyeti gereği vekalet ücreti takdirine yer olmadığına hükmedilmiştir. Avukatlık ücreti HMUK'nun 423/6 maddesine göre yargılama giderlerinden olup, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun'da vekalet ücreti alınmayacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Davalı bu davada kendisine vekil ile temsil ettirdiğine ve mahkemece de, davanın reddine karar verildiğine göre, reddedilen tutar üzerinden, davalı lehine karar tarihininde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarife'si gereğince, 200,00 YTL. vekalet ücretinin takdiri gerekir. Davalı lehine vekalet ücreti takdir edilmemesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile İzmir 1. Tüketici Mahkemesi'nin 2007/128-285 sayılı ve 7/6/2007 tarihli kararının hukuki sonuçları saklı kalmak üzere kanun yararına BOZULMASINA, 28/2/2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak:

 

Bu kategoriyle ilişkili diğer kararlar
 
1 Geçmiş Kart Aidatına İade Kararı (TSHH) 7015
2 Yıllık kredi kartı aidatı hukuka aykırı 4040
3 Kredi Kartı Üyelik ücreti (Mahk.Kararı) 3503
4 Kredi kartı üyelik ücreti hukuka aykırı 4364
5 Kredi Kartı Yıllık Kart Bedelinin İptali 5388
6 Geçmiş Kart Aidatına İade Kararı 8435
7 Yıllık kullanım ve üyelik ücreti 3720
 

  Okunma Sayısı: 5388 Ekleyen: Av.Erdal Özdemir

   
Üye Girişi

Şifre:

 


Haftanın Karikatürü


Anket

CUMHURBAŞKANI KİM OLSUN ?

Toplam Oy : 495

 
2007-20010 © Huder.org